IX Pielgrzymka: Łozina

Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina

16-17 września 2017 roku obyła się pielgrzymka Środowiska Koniarzy do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Łozinie. Przybyło 9 zaprzęgów i 12 koni wierzchowych. Towarzyszył nam wóz z wizerunkami naszych patronów: św. Jerzego, św. Huberta, św. Marcina i bł. Zefiryna - wszyscy z nich mieli do czynienia z końmi. Była również obecna , poświęcona w tym roku, kopia obrazu MB Bolesnej z Łoziny. Pielgrzymi konni, do których skierował specjalny list abp Józef Kupny wzięli udział we Mszy św. odpustowej w sanktuarium MB Bolesnej w Łozinie. Po Mszy św. wierni zgromadzili się przy pamiątkowym obelisku na modlitwie w intencji ofiar sowieckiej napaści na Polskę 1939r.

Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina
Na Koniu do Boga… IX Archidiecezjalna Pielgrzymka Miłośników i Sympatyków Koni Siedlec-Godzieszowa-Łozina